Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Ryggkirurgi - ingen hast

Nyere forskning innen ryggkirurgi - ingen hastverk

Ryggoperasjon, vent. Konservativ behandling først.For isjiaspasienter gir tidlig ryggkirurgi og forlenget konservativ behandling samme resultat etter ett år. Dermed kan man trygt anbefale å utsette operasjon i minst et halvt år dersom pasienten ikke blir verre. Det viser en randomisert studie publisert i The New England Journal of Medicine.

Isjiassmerter er en av de vanligste årsakene til sykefravær, og behandlingsvalg og metoder er fortsatt omdiskutert. I en nederlandsk studie ble 281 pasienter med isjias av 6-12 ukers varighet randomisert til enten tidlig kirurgi eller konservativ behandling, skriver Tidsskrift for Den norske Lægeforening.


Smerteskår, uførhetsskår og selvopplevd bedring ble brukt for å måle behandlingseffekter. Mikrodiskektomi ble utført i 89 % av «tidlig kirurgi» pasientene, mens 39 % i den konservative gruppen likevel ble operert etter gjennomsnittlig 19 uker.


Det spennende med studien er at etter ett år var det ingen forskjell i selvopplevd uførhet. I begge gruppene var sannsynligheten for selvopplevd bedring 95 prosent. Smertelindring var imidlertid raskere i gruppen med tidlig kirurgi, og disse hadde også en raskere selvopplevd rekonvalesenstid.


– Studien viser at det er pasientens egne ønsker som bør avgjøre valg av elektiv behandling, sier overlege Tore Solberg ved Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge, til Tidsskrift for Den norske Lægeforening. – God informasjon og oppfølging bidrar til at pasienter kan greie seg bra uten operasjon. Dersom smertene er uholdbare, er tidlig operasjon et godt alternativ, og kan halvere rekonvalesensperioden. Noen studier tyder på at det å utsette prolapsoperasjonen mer enn ett år gir dårligere operasjonsresultat. Denne studien viser at man trygt kan utsette operasjon i minst et halvt år dersom pasienten ikke blir verre.


– For å kunne gi generelle anbefalinger om behandling trengs kunnskap om kostnad-nytte-effekter, prognostiske faktorer og komplikasjonsrisiko. En stor del av samfunnets kostnader knyttet til prolapssykdommen er produksjonstap og arbeidsuførhet. Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi vil bedre kunnskapsgrunnlaget for dette, sier Solberg.