Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Klinikken

 

Sarah Gilhuus er tilbake hos oss i kiropraktorklinikken 

Etter å ha fullført sin turnustid ved Kiropraktorklinikken Horten har Sarah drevet klinikker i Asker og Oslo. Hun har nå returnert til oss, og vi er veldig glade for å ha henne tilbake. Sarah tar for tiden vare på pasientene til Marianne Myhre, som er ute med barselpermisjon frem til månedsskiftet mars/april 2017, men ser også egne pasienter. Sarah har et stort fokus på å hjelpe gravide og barn i klinikken, hvilket har vært et av klinikkens viktigste kompetansefelt i mange år.

 

Espen Ohren, ny nestleder i Norsk kiropraktorforening.

Espen Ohren har ved Landsmøtet 2016 blitt valgt som nestleder i Norsk kiropraktorforening. Han har sittet som sentralstyremedlem i foreningen i 4 år samt over en lengre periode vært leder for lokalforeningen i Vestfold og Telemark. Espens nye verv medfører at han vil være borte fra klinikken 1 dag i uken, men hans pasienter vil allikevel kunne få akuttimer hos andre kiropraktorer i klinikken ved behov.  

 

Mads Henrik Skretteberg er ny kiropraktor ved kiropraktorklinikken 

Mads har tiltrådt som kiropraktor hos oss fra august 2016 etter å fullført sin turnustid ved klinikk i Tønsberg. Mads har en forkjærlighet for trening og aktivitet og vil drive en del av våre treningsgrupper i klinikken. Dette vil være trening med fokus på ryggskole, skulderskole og nakkeskole for den med tilbakevendende problemer eller svakheter i funksjonssystemet. Mads vil også overta pasientbasen til Jan Christer Pedersen etter at han flyttet til Oslo. Mads har ingen ventetid for nye pasienter. 

 

Tine Tandberg, ny kiropraktorvikar hos kiropraktorklinikken

Tine vil ta vare på Mariannes pasienter mens Marianne er i barselpermisjon i 2016 - april 2017. Tine jobber også i Holmestrand og vil være hos oss på deltid. Tine vil holde ryggskolen og følge opp denne. Vi er veldig glade for at Tine kunne komme til oss i denne perioden og ønsker henne velkommen i teamet og lykke til med praksisen. 

 

Marianne Myhre er tilbake fra barselpermisjon

Marianne Myhre Sannes har kommet tilbake etter ett års barselpermisjon med lille Elida. Hun tar igjen over sin klinikk etter at Sarah Fagerheim Gilhuus har tatt vare på hennes pasienter dette året. Marianne trer også rett inn i rollen som treningsveileder for våre mor og barn samt gravidetreningsklasser. Marianne holder også fødselsforberedende kurs sammen med vår ernæringsfysiolog Pia og jordmor Lisbeth Kopperud.Sarah F. Gilhuus har fullført sin turnustid ved Kiropraktorklinikken

Sarah F. Gilhuus har fullført sitt turnusår 2013-2014 ved kiropraktorklinikken. Hun er nå ute i barselpermisjon og vi har fått tilbake Marianne igjen fra sin barselpermisjon med Elida. Vi vil få takke Sarah for et flott samarbeid og ønske henne all lykke videre i sitt virke som kiropraktor

 

Kiropraktorklinikken har fått ny ernæringsfysiolog 

Ernæringsfysiolog Pia Harritz har gått i teamet ved Kiropraktorklinikken. Hun startet sin praksis i våre lokaler i september 2013 og vil se alle som ønsker veiledning. Se mer under arkfanen "ernæringsfysiolog"

 

Sarah F. Gilhuus har turnustid som kiropraktor ved Kiropraktorklinikken

Sarah F. Gilhuus har turnusår 2013-2014 ved kiropraktorklinikken. Hun vil i dette året ta vare på pasienter som tidligere har vært hos Maraianne Myhre Sannes (som er ute i barselpermisjon) og ta nye pasienter i behandling. Sarah har kort ventetid og ser alle typer problemstillinger i muskel-, skjelettapparatet.  

  

Jan Christer Pedersen har fullført sin turnustid

Kiropraktor Jan Christer Pedersen har fullført sin turnustid ved Kiropraktorklinikken Horten Sykehus AS. Han har valgt å fortsette ved klinikken, og han vil fortsette å ta vare på pasientene ved kontoret på Helsesenteret Horten Sykehus. Han har kort ventetid og ser alel typer problemstillinger i muskel - skjelettapparatet.  

  

Espen Ohren velges inn i sentralstyret i Norsk kiropraktorforening.

Espen Ohren har ved Landsmøtet 2012 blitt valgt inn i Sentralstyret i Norsk kiropraktorforening. Han har over en lengre periode vært leder for lokalforeningen i Vestfold og Telemark og har interessert seg for fagpolitiske spørsmål. Han har de siste årene også vært dirigent ved kiropraktorforeningens Landsmøter og tiltrer stillingen i Sentralstyret med glød og iver. 

 

 

Velkommen til kiropraktor Jan Christer Pedersen!

 

Jan Christer ønskes velkommen til vårt helseteam! Han vil ha sin turnustid ved klinikken frem til sommer 2013. 

Jan Christer har flere interessefelt innenfor kiropraktikken og vil også lede flere av våre treningsgrupper . Vi ønsker ham lykke til og takker for at han valgte vår klinikk!

 

Klinikken starter treningsgrupper.

Kiropraktorklinikken starter med treningsgrupper i 2012. Dette vil i første omgang være grupper for mor-og-barn trening og trening for alle som har lyst til å komme i bedre form på nyåret.

Vi vil også ha ryggskole og nakkeskole på programmet i tiden som kommer. Alle grupper og timer vil ledes av fysioterapeut Hilde Heinert.  

Ny fysioterapeut, Hilde Heinert, ønskes velkommen til klinikken.  

Hilde Heinert har komplettert tilbudet ved klinikken ytterligere. Hilde vil drive fysioterapipraksis der hun kan se pasienter med et vidt spekter av lidelser. Hun vektlegger rehabiliterende øvelser og tilrettelegger dette til hver enkelt pasient. Hun vil drive behandling i behandlingsrom med hver enkelt pasient eller trening i sal en og en eller i grupper.

Hilde vil også kunne ta i mot pasienter med ønsker om kostholdsendringer eller livsstilsendringer.

Hilde tilfører også klinikken en nyhet i form av treningsgrupper og vil følge dette tett.  

Thomas Solberg takker for seg.

Thomas takker for seg etter 5,5 år ved klinikken. Thomas har utviklet seg i møtet med pasienter og er en meget dyktig kiropraktor. Han har vært godt likt av sine pasienter og kolleger og har hjulpet mang en trengende sjel som har humpet inn i klinikken. Thomas søker nå nye utfordringer og vi ønsker ham all lykke videre!  

Espen Ohren har tatt etterutdanning i bløtvevsteknikker.

Kiropraktor Espen Ohren har tatt etterutdanningskurs i bløvevsteknikker som går på bindevev. Bindevev, eller fascia, omkranser alt i hele kroppen og er dypt innervert av nerver. Espen har behandlet bindevevet i alle år, men har nå videreutdannet seg i spesielle teknikker som setter behandling av dette komplekse vevet i system. Tomas Myers har satt disse behandlingsteknikkene i system og kalt systemet Anatomy Trains (anatomi-tog). Dette er en effektiv metode å undersøke pasienten og deretter behandle funn basert på spenningsfeil i kroppen. Espen har integrert denne behandlingsformen inn i den daglige behandlingen av sine pasienter.  

Marianne Myhre deltatt på etterutdanningskurs i bløtvevsteknikker i regi av Norsk Kiropraktorforening 

Kiropraktor Marianne Myhre deltok på etterutdanningskurs i regi av Norsk Kiropraktorforening i bløtvevsteknikker. Dette er teknikker utviklet av Thomas Myers som kalles Anatomy Trains. Dette er teknikker som innbefatter behandling av bløtvev som muskler, sener og bindevevet i mellom alle strukterer, muskler som organer.

Marianne Myhre blir dermed den andre kiropraktoren i klinikken som nå kan ta i bruk denne teknikken i tilllegg til kiropraktor Espen Ohren. Dette er teknikker som brukes ved konsultasjonen i sammen med andre teknikker for å kunne hjelpe pasienten med hans/hennes problem på en best mulig måte og kompletterer dermed behandlingstilbudet på en enda mer helhetlig måte.  

Klinikken utvider videre! Velkommen fysioterapeut Kristin Brønn!

Kiropraktorklinikken Horten Sykehus utvider videre. Fysioterapeut Kristin Brønn har valgt å bli med i teamet vårt. Ved klinikken vil hun drive vanlig fysioterapipraksis der hun legger vekt på behandling, rehabilitering og pasientveiledning for egeninnsats for fysisk trening samt gi massasje (dyp / sport og klassisk massasje) og gi kostholdsveiledning. Hun vil også lede en del av treningsgruppene våre der vi vil ta for oss rehabilitering og forebygging av spesifikke problemer.

Vi vil få ønske Kristin velkommen til oss og lykke til! 

 

 

Kiropraktorklinikken utvider! Velkommen Marianne Myhre!

Kiropraktorklinikken Horten Sykehus AS utvider tilbudet til våre pasienter. Kiropraktor Marianne Myhre har nå startet opp sin praksis hos oss og vi har dermed kunnet øke vårt tilbud til Vestfold, og spesielt Horten sin befolkning.

Marianne er utdannet ved Syddansk universitet i Odense, Danmark. Hun har tatt først en Bachelorgrad og deretter den påfølgende Mastergraden i Kiropraktikk. Hun interesserer seg for flere felt innenfor våre pasienters daglige problemer og vil derfor bygge opp en variert praksis der hun vil se pasienter fra deres spede start som spedbarn til den "normale mann og kvinne i gata".

Vi vil få ønske Marianne velkommen til oss og lykke til!

 

 

Deltatt på internasjonalt seminar og kurs om det autonome nervesystemet - hvordan påvirker vi det som kiropraktorer. Ny forskning.

Espen Ohren og Marianne Myhre har deltatt på det internasjonale seminaret om ny forskning i emnet om det autonome nervesystemet (som er delaktig i styringen av interne organer og andre funksjoner i  kroppen).

Ny forskning ble lagt frem som omhandlet hva som skjer etter vi som kiropraktorer korrigerer låsninger i ryggsøylen - hvordan vi påvirker nervesystemets styring av forskjellige funksjoner i kroppen og hvorfor våre pasienter får effekt av behandlingen innenfor andre problemer enn normal muskel-skjelettproblematikk.

Dette er en utrolig spennende utvikling at vi nå får mer og mer forskning på området. Dette kan kaste mer lys på forandringene våre pasienter rapporterer i våre klinikker ved vår kiropraktiske tilnærming til kroppen og behandling av denne.

 

 

Deltatt på kurs i kommunikasjonsteknikker og behandlingsmetoder for utmattelsessyndromer.

Espen OhrenKiropraktor Espen Ohren har gjennomført kurs i diverse kommunikasjonsmodeller og behandlingsmetoder gjennom:

4 gode vaner
Kommunikasjonsteknikken «Four habits»-metoden, eller «fire gode vaner», ble utviklet i USA. Foredragsholdere er Professor Arnstein Finset og Bård Jensen er ph.d.-stipendiat ved Akershus Universitetssykehus og spesialist i pediatri.

10 Minute CBT
Cognitive-behavioural therapy (CBT) er den mest vitenskapelig validerte psykologiske tilnærming av en lang rekke emosjonelle og fysiske plager. 10 minutters CBT er en lettfattelig og effektiv strategi som kan implenteres i en travel kiropraktorpraksis. Foredraget vil gi et innblikk i hvordan kiropraktorer kan nyttegjøre seg 10 minutters CBT. Foreleser: Danuta Orlowska.

Lightningprocess
Lightningprocess er et treningsprogram utviklet av Phil Parker og kombinerer manuell behandling, hypnoterapi, nevro-lingvistisk programmering og coaching. Metoden har tiltrukket seg enorm oppmerksomhet, særlig i forhold til behandling av ME, blant pasienter og helsepersonell som har valfartet til England for å lære metoden. Foredraget med Phil Parker vil gi en introduksjon av metoden til kiropraktorer.

Berøring og språk
Fokus på er kiropraktorers bruk av språk i forbindelse med den fysiske kontakten vi har med pasienter ved undersøkelse, palpasjon og behandling. Foreleser: Michael Breen, en av verdens fremste innen NLP (Neuro Linguistic Programming).

Arbeidsglede – hva fremmer, hva hemmer?
Et motiverende foredrag om kommunikasjon, stressmestring og arbeidsglede. Foreleser: Anne Gerd Samuelsen. Ble kåret til Årets motivator 2006 av Confex, Norges største kursutvikler og konferansearrangør.


 

 

Espen Ohren foreleser

 Espen Ohren holder foredrag for Vear fotballgruppe.

Kiropraktor Espen Ohren holdt foredrag om treningskonsepter, skadeforebygging og opptrening for Vear fotballgruppe i Vestfold.

Vear Fotballgruppe inviterte kiropraktor Espen Ohren for å foredra om emnene skadeforebyggende arbeid, grunntrening og rehabiliterende trening etter skade, samt behandlingskonsepter for idrettsskader.

Det ble foredratt i sportsrelatert anatomi, fysiologi og konsepter rundt trening og rehabilitering. Flere øvelser og treningskonsepter ble gjennomgått og utført i plenum. Viktigheten av grunnleggende konsepter i treningen ble understreket for å unngå skader og aksellerere i utviklingen.

Behandlingskonsepter og gjenopptrening ble gjennomgått. Dette er det kiropraktoren er ekspert på og burde være koordinatoren av. Samarbeid mellom kiropraktoren, trenere og evt. fysioterapeuter er viktig.

Espen Ohren holder ofte foredrag og foreleser på kurs og konferanser i emner rundt anatomi, fysiologi og funksjon i emner som omhandler en kiropraktors kliniske hverdag. Han jobber til daglig i 2 klinikker i Vestfold og er meget villig til å dele sine erfaringer og kunnskap med annet helsepersonnell, idrettsklubber og andre for å bedre helsen for alle.

Kiropraktor Espen Ohren foredrar

Kiropraktor Espen Ohren foredrar

 

 

 

 

 

 

 

Espen Ohren holder foredrag for fysioterapeuter i Vestfold

Kiropraktor Espen Ohren holder foredrag i fot og ankel funksjon og problematikk hos barn for fysioterapeuter i Vestfold.

Fysioterapeuter med arbaidsdag blandt barn har invitert kiropraktor Espen Ohren for å foredra om emnet barn og unge; Fot og ankel funskjon, problematikk og behandling. Espen Ohren har tidligere holdt flere foredrag og foreleser på kurs og konferanser i emner rundt anatomi, fysiologi og funksjon i emner som omhandler en kiropraktors kliniske hverdag. Han jobber til daglig i 2 klinikker i Vestfold og er meget villig til å dele sine erfaringer og kunnskap med annet helsepersonnell. Han mener det er viktig at helsepersonnell vet hva den andre kan gjøre for at pasientens helse settes i sentrum og samarbeidet mellom profesjonene bedres.

 

Thomas Solberg (t.v.) og Espen Ohren (t.h.)

Deltatt på kurs i komplekse nakkesmerter og syndromer

Kiropraktorene Espen Ohren og Thomas Solberg deltok begge på kurs i undersøkelse, management, behandling og oppfølging av pasienter med komplekse nakkeplager/smerter/syndromer i regi av Norsk kiropraktorforening.

Kurset omhandlet biopsykososialt perspektiv, diagnostikk, behandling og rehabilitering samt spesifikke diagnosegrupper som f.eks. whiplash pasienter (som kiropraktoren er ekspert på å undersøke, behandle og rettlede).

 

Kiropraktor Thomas SolbergFullfører turnustiden

Thomas Solberg fullførte sin turnustid og er nå fullverdig autorisert kiropraktor.

Thomas Solberg fortsetter som kiropraktor ved kiropraktorklinikken Horten Sykehus AS etter endt turnustid. Han har fullført sin turnustid på et år ved klinikken og har valgt å fortsette hos oss. Dette er vi svært lykkelige over.

Thomas vil avlegge den kiropraktiske eden og innlemmes som fullverdig kiropraktor og medlem i Norsk Kiropraktorforening, på Landsmøtet 2007 i Harstad i oktober.

 

Espen og ThomasVidereutdanning i kosthold og veiledning

Kiropraktorene ved klinikken tok videreutdanning i kostholdsveiledning og supplementer.

Forskningsleder ved et av USAs største forskningsenheter, Dr. Joel Pins, underviste om emner som kostholdstilskudd og kostholdsveiledning. Kiropraktorene ved klinikken tok disse kursene for å kunne hjelpe og veilede sine pasienter enda bedre med deres sammensatte og intrikate problemstillinger.

 

Trykkbølgebehandling

Kiropraktorklinikken Horten Sykeshus anskaffet trykkbølgebehandlingsapparat.

Oktober 2006 anskaffet klinikken det ledende apparatet innen trykkbølgebehandling (radial shockwave treatment). Innføring i bruken og utdannelse av behandlingsformen ble gitt av Egill Knag, forhandler av Swiss Dolorclast, og Kiropraktor Per Nymann Andersen, som har brukt dette apparatet i klinisk virke i flere år.

 

Videreutdanning i Ekstremitetsbehandling

Espen Ohren tok videreutdanning i ekstremitetsbehandling for å bedre sitt tilbud til sine pasienter med plager i armer og ben.

Dette er spesialiserte teknikker brukt av kiropraktorer for behandling av spesielle problemstillinger i skulder, albue og håndledd, samt i hofte, kne og fot/ankel.

 

Kiropraktor Espen Ohren

Espen Ohren - Sportskiropraktor

Espen Ohren tok FICS (Federation Internationale da Chiropratique du sport) kurs for å videreutdanne seg til idretts/sportskiropraktor. Espen har vært brennende engasjert for dette emnet siden starten av hans kiropraktiske karriære.

Espen Ohren har behandlet aktive idrettspersoner i flere forskjellige sportsgrener. Han var kiropraktor og medisinsk ansvarlig for Grenland Kickboxclub og for Norges Grand Prix lag i Kickboxing.

Han har også vært kiropraktor ved andre internasjonale idrettsarrangementer som f.eks. verdensmesterskapet i kunstløp.