Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Utdannelse

Utdannelsen til autoriserte kiropraktorer i Norge som er medlem av Norsk Kiropraktorforening er på 5,5 år på universitetsnivå med påfølgende 1 års turnustjeneste.

Utdannelsen inneholder fag som:

Anatomi, Fysiologi, Biologi (mikro/neuro/molekylær), Fysikk, Biokjemi, Kjemi, Biomekanikk (teoretisk/klinisk), Radiografi, Radiologi, Patologi, Farmakologi, Psykologi, Epidemiologi, Genetikk, Idrettsmedisin, Diagnostikk, Førstehjelp og akuttmedisin.

Kiropraktor utdannelsen med sin turnusordning, er like lang som legeutdannelsen. Kiropraktorens profesjonelle tittel og grad etter utdannelsen er Doctor of Chiropractic (D.C.), Bachelor of Science, Biomekanikk (Chiro) (B.Sc).

Det er flere utdanningsinstitusjoner som utdanner kiropraktorer, men det er fremdeles ikke noen i Norge. Det jobbes med dette, og vi håper det om få år er en utdannelse på norsk jord.

For tiden foregår utdannelsen til de fleste kiropraktorer som returnerer til Norge ved skoler i: England, Danmark og USA.

Les mer om utdannelsen på sidene til Norsk Kiropraktorforening.