Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Bedrifter - viktig NYHET

Det er for tiden flere bedrifter som ser fordelene med regelmessig vedlikeholdende behandling av sine ansatte for å øke trivselen på arbeidsplassen, øke produktiviteten og redusere sykefraværet.

Kiropraktor Espen Ohren og xrayDet er for tiden skremmende tall på sykemeldingsfronten både når det gjelder økonomiske utgifter for arbeidsgiver og for trygdevesenet.

Det viser seg også når tallene fra IA-samarbeidet gjennomgås at dette ikke har hjulpet stort heller i mange bedrifter.

Det som har vist resultater "time and time again" er at arbeidsgiver inngår avtaler med behandlere, som kan vise til dokumentert bevisbar behandling, av belastningsrelaterte lidelser. Kiropraktorene er den gruppen behandlere som kan vise til best resultater ved behandling, og underbygger dette ved oppdatert forskning:

Regjeringen avskaffet arbeidsgivers mulighet til skattefrihet, men firte på dette igjen i 2008!

Bondevik regjeringen innførte i 2003 ordningen med skattefritak for arbeidsgiver som dekker den ansattes behandlingskostnader (Skatteloven § 5-15 annet ledd). Arbeidsgiver fikk da også fritak for å betale arbeidsgiver avgift på denne utgiften, og den ansatte slapp å skatte av denne goden arbeidsgiver ga.

Stoltenberg regjeringen valgte i 2006 å fjerne denne ordningen, men i 2008 ble dette igjen firt på.

Skattedirektoratet skriver i sin fremstilling: (sitat)

"For bedrifter som har yrkesgrupper med spesielt belastende arbeidsoppgaver, vil treningsordninger mv. som på profesjonelt grunnlag har til hensikt å forebygge skader og sykdom, samt å forebygge belastningslidelser blant de ansatte i bedriften og som gjennomføres i samarbeid med fysioterapeuter e.l., kunne gjennomføres uten fordelsbeskatning for de ansatte. For at slike ordninger ikke skal innebære skattepliktig fordel for de ansatte, er det en forutsetning at det er en reell sammenheng mellom arbeidssituasjonen og treningsopplegget mv. Videre er det en forutsetning at treningsordningen mv. ikke omfatter mer og flere treningsformer enn det som er nødvendig for å forebygge arbeidsfremkalte skader og sykdom hos den ansatte. Også behandling/massasje som er rettet mot å redusere muskelspenninger mv., vil i konkrete tilfeller kunne være tiltak for å forebygge skader og belastningslidelser som er forårsaket av selve arbeidssituasjonen.” (sitat slutt)

Myndighetene ser nå fordelen ved at de ansatte blir ivaretatt av arbeidsgiver og legger nå til rette for at dette igjen ikke skal utløse arbeidsgiveravgift. Samtidig sparer bedriften og også myndighetene mange penger i sparte utgifter til sykmeldinger og til tider uførhetstrygding.

Dette er meget gode nyheter og vi håper Dere fortsetter / vil starte med å støtte Deres ansatte ved å betale hele eller deler av behandlingsutgiftene. Dette fordi vi ser at den ansattes sykdomsforløp forkortes ved rask intervensjon ved kiropraktisk behandling. Vi ser den ansatte vil trå til for en arbeidsgiver som tar den ansattes helse på alvor, og arbeidsgivers utgifter grunnet sykmeldinger, og dager borte pga. plager i muskel/skjelett systemet, reduseres betraktelig.

Husk: 1 sykmeldings dag for 1 ansatt koster en bedrift i gjennomsnitt 3000-3500 kroner, for denne summen kan en bedrift koste på en ansatt ca 10 behandlingstimer til kiropraktisk behandling hos oss.

Klinikken tilbyr også trening i grupper for rehabilitering / forebygging og bedriftsmassasje / massasje i klinikken og ernæringsfysiolog med kostplansveiledning livsstilsendringskurs og vektreduksjonskurs. Ta kontakt for informasjon.

Kiropraktorklinikken Horten tilbyr flere løsninger for bedrifter. Ta kontakt for mer informasjon på tlf: 33 04 05 00 eller kontakt oss på e-post.

Ta kontakt dersom du tror din arbeidsplass kan dra nytte av dette, og vi vil ta kontakt med bedriften.