Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Tverrfaglig

Tverrfaglighet eller flerfaglighet er viktig for god bredde og riktig behandling av forskjelige tilstander. Det finnes ikke èn behandler eller en instans som sitter inne med all informasjon eller kunnskap på alle områder av en pasients komplekse helsetilstand.

Derfor er det viktig at alle instansene en pasient oppsøker har åpne kommunikasjonskanaler til hverandre. I Horten jobber kiropraktorene som er tilknyttet Kiropraktorklinikken Horten nært med bl.a. en del av fastlegene og spesialistene i byen, samt andre undersøkelses- og behandlingstilbydere samt røntgen avdelinger og ultralyd avdelinger dersom det skulle være behov for å ta enten røntgen-, eller CT / MR undersøkelser eller ultralyd undersøkelser.

Kiropraktorklinikken Horten er også tilknyttet Helsenett som ivaretar en sikker kommunikasjon i mellom autorisert helsepersonell, sykehus, røntgenavdelinger og HELFO. På denne måten vil kommuniksjonen kunne gå raskt i mellom de forskjellige instansene uten unødvendig ventetid på en trygg måte.