Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Trykkbølge - skulder

Trykkbølgebehandling fungerer godt som behandlingsmetode for plagene/skadene beskrevet nedenfor.

skulderplager behandles hos kiropraktorKalkskulder (Tendinosis calcarea)

Kalkskulder er en tilstand med degenerative forandringer i senen fra muskel øverst på skulderbladet (musculus supraspinatus). I det skadede området forekommer innlagring av kalk som kan sees på røntgen. Det er usikkert hvordan påvist kalk influerer på symptombildet, og smerteskalaen er vid. Selv ved vanlig gange kan en kalkskulder gi intense skuldersmerter. Det er også vanlig med nattlige smerter om en ligger på den aktuelle skulderen, flere bevegelsesretninger provoserer smerter osv. I den mest akutte fasen av kalkskulder er det ofte vanskelig å bruke armen.

Skulderbursitt (bursitis subacromialis)

Skulderbursitt er mekanisk irritasjon av slimpose i skulderen som fører til betennelse eller betennelsesliknende tilstand med mye smerter. Å føre armen ut til siden er spesielt vanskelig / smertefullt. Smertene ved skulderbursitt er mye lik dem en opplever i faser av kalkskulder, se ovenfor.

Triggerpunkter

Et triggerpunkt er et lite område i en muskelfiber hvor flere muskelceller har sterkt forhøyet spenning, såkalte mikrokramper. Dette forårsaker dårlig blodsirkulasjon og området er spesielt trykkømfintlig.

Triggerpunktet er ømt ved fingertrykk. Punktet kan "trigge" smerter / gi smerteutstråling til områder i god avstand fra punktet selv. Dette betegnes gjerne som projiserte smerter eller referansesmerter, det vil si smerter som refererer seg til årsaksforhold i ett eller flere triggerpunkt. Dersom denne referansesmerten oppfattes som et årsaksforhold, kan området bli gjenstand for behandling som ikke fører frem. Det/ de aktuelle triggerpunkt må behandles om årsaksforholdet skal kunne elimineres.

Det enkelte triggerpunkt forekommer stort sett på det samme stedet i muskulaturen hos ulike mennesker. Likedan ser det ut til at flere forhold kan utløse dannelsen av et triggerpunkt. Blant annet er det en påfallende sammenheng mellom statisk muskelarbeid, for eksempel PC-arbeid, og forekomsten av triggerpunkt i skulder- og nakkemuskulaturen.

 

For å se områder som behandles av trykkbølgebehandling, se linkene under:

 

Se pasienthistorier for opplevelser ang. trykkbølgebehandling.

Velkommen til undersøkelse / evt. behandling.