Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Trykkbølge - arm

Trykkbølgebehandling fungerer godt som behandlingsmetode for plagene/skadene beskrevet nedenfor.

albueproblemer behandles hos kiropraktorGolfalbue

Medisinsk term for golfalbue er en "medial epicondyalgi", dvs. en smertetilstand på innsiden av albuen. Årsaken til dette er serier av mindre vevsskader som gir forandringer i senevevet (degenerasjon) for en rekke av musklene som bøyer i håndleddet. Smertene er hovedsaklig knyttet til bevegelse eller statisk muskelarbeid ("holde-arbeid") i bøyemuskulaturen i håndleddet. Plagene kan få et tendinosepreg (kronisk / tilbakevendende senebetennelse)

Kiropraktisk behandling i samspill med trykkbølgebehandling gir eksepsjonelt gode resultater.

Musearm / Tennisalbue

Musearm / tennisalbue er en vanlig betegnelse på en smertetilstand i albuen hvor en knytter årsaksforholdet til arbeid med datamus. Plagene ved musearm / tennisalbue tilsvarer lateral epicondylitt / epicondylalgi (se nedenfor); ergonomisk tilrettelegging på PC-arbeidsplass bør gjennomføres for å redusere belastninger / forbygge tilbakefall eller forverring av plagene.

Lateral epikondylitt (Epicondylitis lateralis) / Musearm

Lateral epikondylitt er en smertetilstand på utsiden av albueleddet hvor strekkmusklene for håndleddet har utspring. Ikke sjelden er nærområdet også smertefullt ved trykk og når strekkmuskulaturen aktiveres.
Kiropraktisk behandling for denne tilstanden er meget effektivt, og i samspill med trykkbølgebehandling er effektiviteten gitt en ny dimensjon.


Nyere forskning viser at en ikke finner betennelsesceller i området, men at tilstanden nå betegnes som en tendinose (se dette under). Epicondylalgi (latin:-algi = smerte) blir nå oftere brukt for å beskrive smertelokalisasjonen på utsiden av albuen.

Tendinoser

Gjentatte skader i senevevet kan over tid føre til vevsforandringer- tendinoser - med symptomer som det kan være vanskelig å skille fra tendinitter. En kan si at tendinose er uttrykk for at en tendinitt er blitt kronisk. Betennelsesdempende medikamenter vil ofte ha dårligere effekt på en tendinose.

Trykkbølgebehandling har vist seg svært effektiv på en rekke typiske tendinoser. Fordi denne behandlingen i praksis er uten bivirkninger, lar den seg særlig godt kombinere med andre behandlingsformer.

 

For å se områder som behandles av trykkbølgebehandling, se linkene under:

 

Se pasienthistorier for opplevelser ang. trykkbølgebehandling.

Velkommen til undersøkelse / evt. behandling.