Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Barnebehandling

Mange foreldre oppsøker kiropraktorene ved Kiropraktor og barnebehandlingKiropraktorklinikken Horten for en sjekk av barnets bevegelsesapparat. Kiropraktorens virke er undersøkelse, diagnostikk og behandling av muskel-skjelettsystemet og er det naturlige stoppestedet for en slik undersøkese etter fødsel.

Kiropraktorens 5 årige universitetsutdanning med påfølgende 1 års turnustjeste (medlemmer av Norsk Kiropratorforening) gir grunnlaget for en trygg oppfølging av barnet. Kiropraktorene ved kiropraktorklinikken har i tillegg videreutdanning i å undersøke og behandle barn.

Barn kan undersøkes fra og med de første dager av livet dersom behov skulle tilsi det. Vi bruker helt spesielle teknikker under behandling av barn som tilpasses barnets alder og tilstand. Et normalt fungerende muskel-skjelettsystem (bevegelsesapparat) hos barnet er særdeles viktig for en normal utvikling.

Fødselen er en naturlig prosess, men samtidig en utfordring og påkjenning for kroppen i starten av livet. Som regel går det meste helt topp under fødselen, men til tider kan barnet påføres fysiske belastninger / traumer som kan trenge en undersøkelse og/eller behandling. Det kan derfor være naturlig å sjekke hvordan kroppen klarte denne belastningen tidlig etter fødselen.

Kiropraktorklinikken Horten har en stor andel av barn og nyfødte til undersøkelse og evt. behandling. Dersom det har oppstått funksjonsforstyrrelser i bevegelsesapparatet kan undersøkelse og behandling utføres ved klinikken kort tid etter fødsel. Dersom det har oppstått en funksjonsfeil, vil det i noen tilfeller være viktig å korrigere dette raskt. Dette for å unngå unormale endringer for barnets videre utvikling som følge av den opprinnelige feilen.

Undersøkelse og behandling kan utføres kort tild etter fødsel. Det er ingen problemer å undersøke / behandle et nyfødt barn. Dette er det spesielle teknikker for, og kiropraktorene ved Kiropraktorklinikken Horten er kompetente med disse teknikker.

"Kiropraktikk har ingen aldersgrense"

Symptomer som kan komme av funksjonsproblemer i bevegelsesapparatet hos barnet kan være:

  • Urolig barn
  • utrøstelig / mye gråt
  • adferdsproblemer
  • bevegelsesavvik
  • utviklingsproblemer som følge av bevegelsesfeil
  • nakkestillingsavvik (favorittside / tvangsside / bakoverstilling av hodet)
  • Torticollis (nakkskjevhet)

Vanlige tilstander hos spedbarnet

Kiropraktor Espen Ohren behandler barnNakkestillingsavvik er det vanligste spedbarn kommer til kiropraktoren med. At barnet ønsker å ligge med hodet til den ene eller andre siden kaller vi for at barnet har en favorittside. Da kan barnet ofte også vri hodet andre veien, men ønsker ikke dette og faller fort tilbake til favoritsiden igjen. Dersom tiltanden er mer fastlåst, kaller vi at barnet har en tvangsside. Dette er når barnet ligger med hodet til den ene siden og ønsker ikke / klarer ikke å vri hodet til motsatt side. I begge disse tilstandene er som regel nakkefunksjonen hos barnet årsaken. Dette kan igjen medføre at barnet ammer dårligere fra det ene brystet eller har problemer med sugerefleksen fra det ene eller begge bryst. Det kan også være vanskelig å suge fra flaske.

Kiropraktoren undersøker årsaken til funksjonsfeilen og vil som regel kunne korrigere denne på få behandlinger.

Barnet kan også ha en stillingsfeil der det ønsker å ligge med hodet bakover. Da blir det ofte vanskelig å roe seg når barnet ligger på ryggen. Barnet vil da ikke ønske å sove på rygg, men heller på siden med hodet i bakstilling. Igjen kan det bli vanskelig med amming, da det blir vanskelig for barnet å finne en behagelig stilling å suge i.

Alle disse stillingsfeil (og fler til) vil kunne medføre uro og gråt hos barnet. Frustrasjon og fortvilelse hos barn og foreldre er ofte en følge og det oppstår en ond sirkel, noe som kan medføre at mor ønsker å slutte med ammingen. Ofte er det små korreksjoner som skal til for at dette blir korrigert. For foreldrene er det betryggende å få en undersøklse og en forklaring av barnets tilstand og kiropraktorklinikken har ingen ventetid for undersøkelse av spedbarn / barn.

Vanlige tilstander hos det voksende barnet

Barnets utvikling av bevegelsesapparatet starter tidlig. I mageleie skal barnet begynne med å løfte hodet for å styrke nakken og skape den naturlige nakkesvaien. Det som kan være unormalt er at barnet gjør dette fra en for tidlig alder. Mange vil da si at barneter "sterk i nakken" fra en for tidlig alder. Dette kan være unormalt og en følge av en funkjonsfeil i nakken. Barnet kan da ha vansker med å ligge med hodet slapt ned når det ligger på magen og løfter da hodet og nakken - som en refleks opp fra underlaget for å komme i en mer behagelig stilling. Dette er som tilstanden beskrevet tidligere der barnet ofte heller ikke liker å ligge på rygg og amming kan bli et problem fodi barnet ikke finner roen ved brystet. Korreksjon av denne feilen ersom regel enkel og rask, men viktig å få utført for å få en normal videre utvikling av bevegelsesapparatet.

Barn som skal begynne å krabbe trenger god funksjon i ryggsøyle, armer og ben. Dersom barnet avstår fra krabbing kan dette skyldes vansker med å bruke kroppen på normal måte. Igjen kan funksjonsfeil, som kan være enkle for kiropraktoren å korrigere, ligge til grunn for problemet. Vi vet at krabbing er en viktig del av den motoriske og funksjonelle utviklingen hos barnet, og dersom barnet skulle vise uvilje til å krabbe, kan en stopp hos kiropraktoren være bra.

Etterhvert som barnet vokser ser vi en økende trend til nakke- og skuldersmerter samt hodepine og migrene. Denne trenden bare øker, og studier viser at mange barn allerede i 4. klasse sliter med disse tilstandene. Denne andelen øker drastisk når barna er nådd 7. klasse (og viser seg å øke videre deretter også). Det kan være mange årsaker som ligger til grunn for dette, men det er påvist funksjonsproblemer i nakke, skuldre og rygg hos disse barna som ofte står for smertene. Korreksjon av disse funksjonsproblemene, samt gi familien råd og veiledning ser ut til å hjelpe. Flere studier er i gang for å belye dette enda bedre. Kiropraktorklinikken behandler muskelskelettsystemet hos barna og via vår ernæringsfysiolog vil kostholdet gjennomgås. Vi gir også hjemmeoppgaver, treningsveiledning, holdningsråd osv.

Foreldre, barnehage og skole opplever også klossethet hos mange barn. Når barn ikke følger den naturlige utviklingen i muskelskjelettsystemet (bevegelsesapparatet), vil barn kunne opptre klosset / klumsete under aktivitet. Igjen er det viktig å undersøke om dette kommer fra funksjonsfeil i bevegelsesapparatet som kan korrigeres hos kiropraktoren.

Barn som sliter med asthma kan på lik linje med voksne få en lettere pust hos kiropraktoren. Kiropraktoren behandler på ingen måte asthma, men kan hjelpe brystryggen og ribbeinsfestene med bedre bevegelse slik at det blir enklere å trekke pusten. Flere asthmatikere føler at dette gir hjelp og studier viser at lungekapasiet bedres ved bedre bevegelse i brystryggen.