Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Kiropraktikk

Kiropraktor Espen Ohren behandlerKiropraktikk (av gresk "behandle med hånd") er en behandlingsform som utøves av kiropraktorer og omfatter undersøkelse, diagnostikk, behandling av, og forebyggelse av lidelser i bevegelsesapparatet (muskelskjelettsystemets funksjon og styring)

Kiropraktikk er en komplementær disiplin til skolemedisin og må ikke betraktes som et alternativ til denne. En Kiropraktor er en som har Helsetilsynets godkjennelse til å praktisere.

Kiropraktoren har status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar på linje med leger, tannleger og psykologer. Kiropraktorene ble offentlig godkjent i Norge i 1988 og de fleste er medlemmer av Norsk Kiropraktorforening.

Kiropraktorene ved Kiropraktorklinikken Horten er offentlig godkjente, autoriserte kiropraktorer (etter endt turnustid) og fullverdige medlemmer av Norsk Kiropraktorforening.

Kiropraktorens rolle i helsevesenet.

Kiropraktorene ble i 1988 den tredje yrkesgruppen i Norge med autorisasjon og "selvstendig behandleransvar".

Bare leger og tannleger hadde til da hatt rett til å være primærkontakt. Kiropraktoren kan henvise pasienter til, eller selv ta røntgenundersøkelse og henvise til CT-, MR- og Ultralyd undersøkelse, ved sykehus eller røntgeninstitutter. Kiropraktoren kan også sende pasienten til sykehus og spesialister f.eks. revmatolog og nevrolog og rekvirere fysikalsk behandling. Kiropraktoren kan også sykmelde sine pasienter i inntil 12 uker.

Ved smertetilstander eller funksjonsforstyrrelser / feil i bevegelsesapparatet skal kiropraktoren være din primærkontakt. Dvs. den personen du oppsøker først. Kiropraktorklinikken Horten har ingen ventetid for nye pasienter eller akutt oppståtte problemer. 

Hva behandler kiropraktoren?

Tradisjonelt oppfattes kiropraktorens virkefelt som behandling av ryggplager. Kiropraktikk har imidlertid et bredt indikasjonsområde som omfatter hele bevegelsesapparatet (nerve-, muskel- og skjelettsystemet i hele kroppen). Kiropraktorene er offentlig autoriserte primærkontakter for disse typer lidelser og vet derfor hvilken type behandling som skal iverksettes i hvert enkelt tilfelle. Kiropraktoren skal derfor være ditt første stoppested innen det norske helsevesen dersom det skulle oppstå problemer i bevegelsesapparatet med muskler, ledd eller andre smertetilstander.

Eksempler på hva kiropraktoren typisk behandler finner du på siden behandling.