Storgaten 61B, 3182 Horten, Tlf: 33 04 05 00, Facebook, E-post: post[at-no-spam]kiropraktorene.com

Side-søk

Behandling

Behandling / Klinisk erfaring

Kiropraktor Espen Ohren behandler

I 2012 gjennomførte offentlig godkjente kiropraktorer i Norge omlag to millioner pasient konsultasjoner. I løpet av ett år utfører gjennomsnittskiropraktoren rundt 5000 konsultasjoner. I Norge blir manipulasjonsbehandling hovedsaklig utført av offentlig godkjente kiropraktorer (Helsedirektoratet 1988).

Antall pasienter som oppsøker kiropraktor øker stadig. En dansk undersøkelse viser at en kiropraktor behandler i gjennomsnitt 18 ganger så mange ryggpasienter som en allmennpraktiker og 9 ganger så mange som en fysioterapeut. En norsk studie viser at 94% av pasienter som oppsøker kiropraktor for hjelp er fornøyd og vil anbefale andre å gjøre det samme.

Hva behandler kiropraktoren

Her kan du lete etter forskjellige områder / problemer kiropraktoren behandler og hvordan du selv kan forebygge.

Tradisjonelt oppfattes kiropraktorens virkefelt som behandling av ryggplager. Kiropraktikk har imidlertid et bredt indikasjonsområde som omfatter hele bevegelsesapparatet.

Kiropraktoren samordner flere forskjellige behandlingsmetoder og teknikker for hvert enkelt problem hos den enkelte pasient. Ingen pasient er lik og kiropraktoren legger derfor opp et unikt behandlingsregime for hver enkelt pasient.

Behandlingsmetoder og teknikker består blandt annet av spesifikke manipulasjonsteknikker, teknikker for behandling av muskler, sener og annet bløtvev samt opplegg for egentrening og vedlikeholdende øvelser, veiledning og råd. Kiropraktoren er derfor en primærkontakt som først tar en grundig sykehistorie, undersøker pasienten, innhenter evt. tilleggsundersøkelser dersom indikert (som f.eks MR, CT, røntgen, ultralyd osv) før en evt. diagnose kan settes. På bakgrunn av dette vil kiropraktoren enten iverksette en behandling eller henvise pasienten videre i helsevesenet til annen, mer passende, behandling.

Dette omfatter hele bevegelsesapparatet. Her er noen eksempler:

Lavryggsmerter, isjias og bekkensmerter

Pasienter med disse lidelsene representerer mellom 50-80% av kiropraktorens pasienter. Kiropraktorbehandlinger er vurdert av offentlige oppnevnte tverrfaglige ekspertpaneler i USA, England, Canada og Norge som sikker og effektiv behandling. Dette gjelder både for akutte og kroniske ryggsmerter. Videre ble det lagt vekt på viktigheten av å komme tilbake i fysisk aktivitet på et så tidlig stadie som mulig. Kiropraktikkens grunnleggende behandlingsmetode, manipulasjon, er den behandlingsmåten som dokumentert har best effekt på manuell behandling av akutte og kroniske korsryggsmerter.

Linker til bakgrunnsmateriale: NKF, Nasjonalt ryggnettverk

  • Ryggsmerter les mer... (Link Norsk Kiropraktorforening)
  • Isjias les mer... (Link Norsk Kiropraktorforening)
  • Bekkensmerter (se under gravide og bekkensmerter) Gravide...

Hodepine behandles hos kiropraktorNakkesmerter og hodepine

Kiropraktikk har et bredere virkefelt enn kun korsryggen. Ca. 1/3 del av de som henvender seg til kiropraktor har nakkesmerter og hodepine. Også på dette området er internasjonale ekspertpaneler positive når det gjelder manipulasjonsbehandling som utført av kiropraktor. I praksis behandler kiropraktoren både akutte nakkesmerter, som torticollis og mer kroniske hode-, nakke-, skulder og arm syndromer.
Kiropraktoren kan hjelpe flere typer hodepine inkludert spenningshodepine, migrene, cervicogen hodepine etc.

Nakkeslengskader

Gjennomgang av litteratur på dette området viser at det er enighet for at aktivitetsfremmende behandling som manipulasjon, mobilisering og øvelser er gunstig for både smertelindring og bedring av nakkens bevegelighet i tilfeller hvor skaden er moderat.

I flere studier er det også nå bevist at kiropraktisk manipulasjonsbehandling er sterkt å foretrekke som behandling i disse sammenhenger. En større undersøkelse som nylig ble publisert, forteller om at 90% av pasientene blir helt bra eller bedre dersom de oppsøker kiropraktor kort tid etter ulykken, mens 70% blir bra eller bedre dersom de først oppsøker kiropraktoren etter annen beandlingsintervensjon før de oppsøker kioprakoren.

Undersøkelsen konkluderer også med at dersom pasienten kun oppsøker annen behandling (enn kiropraktoren) etter ulykken er det ingen bedring å spore sammenliknet med å ikke gjøre noe i det hele tatt.

Skuldersmerter

Det er utviklet forskjellige kiropraktiske undersøkelses- og behandlingsteknikker for alle kroppens ledd. En nederlandsk undersøkelse publisert i et engelsk legetidsskrift i 1997 viser at manipulasjon også kan anbefales for behandling av skuldersmerter. De sammensatte undersøkelse- og behandlingsteknikkene en kiropraktor bruker gjør kiropraktoren til ditt første stoppested for undersøkelse og behandling av alle kroppens nerve-, muskel- og skjelettproblemer, inkludert skulderproblemer

Smerter i brystrygg og brystkasse

Feilfunksjoner i brystryggen er vanlige og kan gi akutte, men også gradvis økende smerter i brystrygg, brystkasse, armer, nakke og skuldre. Brystryggen fungerer også som et stressbarometer, fordi den utgjør den biomekaniske basis for åndredrettet. Brystryggen er også forankringspunkt for skuldre, arm og nakkemuskulatur.

Generell anspenthet og ensidig armbruk manifesterer seg hyppig som feilfunksjoner i området. Manipulasjonsbehandling viser seg å ha god lindrende og forbedrende effekt på kun få behandlinger.

Kiropraktor Espen Ohren behandler 2Bekkenløsning / Bekkenlåsning

Graviditet disponerer for rygg og bekkensmerter på grunn av faktorer som vektøkning, holdningsforandringer og hormonell påvirkning av leddbåndene. En normal graviditet er ingen kontraindikasjon til kiropraktisk behandling. Vår erfaring er at lavryggsmerter, lyskesmerter og smerter til en viss grad ned i benet ofte skyldes feilfunksjoner i bekken eller korsrygg.

Spørsmålet blir da ofte om det er en bekkenløsning eller en bekkenlåsning. Vår erfaring er at gravide mødre har meget godt utbytte av kiropraktisk behandling under svangerskapet. Derimot har pasienter med kraftig instabilitet i bekkenringen og uttalte symfysesmerter, mindre nytte av kiropraktorbehandling. Dette vil kiropraktoren kartlegge ved første konsultasjon.

Spedbarnskolikk

Kiropraktorene er kjent for å behandle spedbarnskolikk. Man behandler derimot ikke kolikk hos kiropraktoren, men plager barnet måtte ha i muskelskjelettapparatet. Vi ser derimot, og en del forskning peker på, at barna ofte får mindre gråt og en bedring av behandlingen - også på kolikkplagene. Flere prosjekter er i gang for å få dette bedre belyst. 

Svimmelhet

Da en del svimmelhet stammer fra feilfunksjon til nakke og/eller kjeve og til dels også mellom- og indre øret, vil kiropraktisk behandling og spesielle manøvre ha en positiv effekt på en del typer svimmelhet.

Kiropraktor Espen Ohren og fotbehandlingAndre tilstander

En kiropraktor er utdannet til og behandler alle funksjonsbaserte og biomekaniske problemstillinger fra hodet til armer og føtter. Ekstremitetsbehandling (armer og ben) utgjør en betydelig del av en kiropraktors hverdag. Kroppens bevegelsesapparat med dens ledd og muskler er kiroprakorens fagområde.
Les mer om: (linker kommer senere)